Kostel svatého Václava, Ostrava

Kostel sv. Václava, Ostrava
Nejstarší stavba v centru města. Pozdně gotický trojlodní kostel s přilehlými kaplemi a věží byl vybudován na starším románském základě. Původní gotická věž zakončená cimbuřím byla součástí městského opevnění. Její dnešní podoba je z roku 1805, kdy bylo započato s rozsáhlou klasicistní přestavbou celého kostela. V interiéru kostela zaujmou renesanční nástěnné malby. Zapsán do státního seznamu Národního památkového ústavu před r. 1988, památkou od 3. 5. 1958.

ADRESA
Kostel sv. Václava
Kostelní náměstí
Moravská Ostrava a Přívoz
70200

https://www.ostravainfo.cz/cz/objevuj-ostravu/pamatky-a-architektura/sakralni-stavba/219-kostel-sv-vaclava.html