Katedrála Božského Spasitele, Ostrava

Katedrála Božského Spasitele, Ostrava
Po bazilice na Velehradě je to druhý největší chrám na Moravě. Trojlodní novorenesanční bazilika je zakončena půlkruhovitou apsidou a je vybavena dvěma 67 m vysokými věžemi z roku 1889. Autorem projektu byl Gustav Meretta, interiéru pak Max von Ferstel. Hlavní loď je 14 m široká, 22 m vysoká, boční lodi jsou 7 m široké a 10 m vysoké. Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná římsa nesená 12 stojícími pískovcovými sloupy s jónskými hlavicemi. Klenba hlavní lodi je dělena pilastry s korintskými hlavicemi. Nad hlavním oltářem je fresková malba "Klanění beránkovi" od ostravského malíře J. Stalmacha. Katedrála má mohutné průčelí s rozměrným schodištěm. Ve štítě budovy se nachází kamenná socha Spasitele se sedmi menšími postavami slepých a chromých - biblický výjev "Pojďte ke mně všichni". Pod štítem po stranách jsou sochy sv. Josefa a sv. Aloisie. Kapacita baziliky je 4000 osob. Dne 30. 5. 1996 papež Jan Pavel II. založil Ostravsko-opavskou diecézi, a proto 1. září 1996 byla bazilika povýšena na katedrálu. V roce 1998 sem byly instalovány neobarokní varhany z dílny krnovského varhanáře Václava Smolky.

Adresa:
Katedrála Božského Spasitele
Náměstí Msgre. Šrámka 1760/4
Moravská Ostrava a Přívoz
70200

https://www.ostravainfo.cz/cz/objevuj-ostravu/pamatky-a-architektura/sakralni-stavba/369-katedrala-bozskeho-spasitele.html