Nový židovský hřbitov, Ostrava

Nový židovský hřbitov v Ostravě
Nový židovský hřbitov v Ostravě je součástí Ústředního hřbitova na ulici Na Najmanské ve Slezské Ostravě, zhruba 1,5 km jihovýchodně od centra města. Nachází se v jeho severozápadním rohu. Jeho rozloha činí 3 370 m² a nalézá se zde zhruba 170 náhrobků, přičemž asi 50 jich bylo přeneseno ze starého hřbitova. Součástí pohřebiště je obřadní síň vystavěná dle návrhu O. Ligockého v letech 1986–1988, ve které se nachází pamětní deska osmi tisícům ostravských obětí holocaustu.[1][2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Nový židovský hřbitov v Ostravě,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nov%C3%BD_%C5%BEidovsk%C3%BD_h%C5%99bitov_v_Ostrav%C4%9B&oldid=15948678 (získáno 18. 09. 2018).

Autor: T.Bednarz – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58484087