Araukarit, Hronov

Araukarit, Hronov
V pradávných dobách karbonu a triasu před 240 - 160 miliony lety rostly v oblasti dnešních Krkonoš stromovité přesličky, plavuně a araukárie. Při velké přírodní katastrofě byly vyvrácené kmeny dřevin zanešeny vodním proudem karbonského moře až na Hronovsko. Zapadly do bahna, vlivem kyseliny křemičité zkameněly a tlakem nadloží se zploštily do dnešního tvaru. Tak vznikly araukarity. Pohybem zemské kůry popraskaly a takto byly nalézány v lomech blízkého okolí.

Největší z nich stojí u cesty pod hronovskou zvonicí. Kdysi nebyl tento mohutný araukarit ojedinělý. Obklopovala ho početná skupina kamenů menších. Podle svědectví někdejšího děkana Karla Mensingera pocházely z doby pokusů o dolování uhlí na Hronovsku, které tu prováděli bratři Josef a Vincenc Regnerovi v pol. 19. století.

http://www.mestohronov.cz/vitejte-u-nas/clanek/araukarit