Přemyslovské sedlo

Přemyslovské sedlo
Přírodní rezervace Přemyslovské sedlo se nachází v okrese Šumperk mezi Přemyslovem (část Loučné nad Desnou) a Novými Losinami (část obce Jindřichov). Tato malá (přes 5 hektarů) rezervace byla vyhlášena 1.3.2001. Předmětem ochrany jsou bohatá rostlinná společenstva podmáčených luk, která jsou pro danou oblast zcela ojedinělá.

Flóra
Louky v rezervaci přecházejí od mezofilních ovsíkových porostů přes vlhčí porosty s pcháči a rdesnem hadím kořenem až po silně podmáčené plochy s rašeliníkem, ostřicí či suchopýrem. Na loukách mimo jiné kvetou chráněné druhy orchidejí - prstnatec Fuchsův a prstnatec májový.

Přispěvatelé Wikipedie, „Přemyslovské sedlo,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99emyslovsk%C3%A9_sedlo&oldid=15534733 (získáno 6. 09. 2018).

Autor: Dr. Killer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12365039