Smetanovy sady, Prostějov

Smetanovy sady, Prostějov
Smetanovy sady jsou nejstarším parkem v Prostějově. Od roku 1892 do roku 1935 nesly název Jungmannovy. Byly budovány postupně v severním úseku pevnostního obvodu města před hradbami na místě dřívějšího vodního příkopu. V roce 1823 byly na valech městských hradeb vysazeny akáty. Stromový park iniciovalo město po stržení části hradeb a zarovnání valu. Park projektoval Josef Ošťádal s Josefem Šehou. V sadech se nachází obelisk věnovaný zakladateli sadů Janu Spaniemu od kameníka Jana Heindricha. Původně stál na západní straně a poté byl přenesen více na východ. Jeho původní místo obsadila socha Bedřicha Smetany z roku 1935 jejíž autorem byl Josef Tříska. Pozoruhodností je i Bludný kámen z finské žily přivezený ze Slezska roku 1895. Uprostřed sadů se nachází dřevěný altán. V 30. letech 20. století započala výstavba kina Metra 70, která změnila celkový vzhled místa. Roku 2014 prošel park rekonstrukcí během níž byla vybudována studna.[1]

Obelisk Jana Spanie
Pískovcový monument byl postaven roku 1825 na počest zakladatele sadů syndika Jana Spanie. Nachází se na něm dvě bronzové pamětní desky poskytující základní informace o sadech. Ondřej Prikryl píše ve své knize: "Pod hradbou mezi šerhovou ulicí a mezi fortnou byl val značně širší - byl rozvezen a na širokou promenádu upraven - a vějířově se skláněl k silnici u fortničky. V tomto vějíři stál jehlancovitý obelisk na památku upravovatele této části, syndika Jana Spanie, který r.1825 promenádu onu zakládal."

Přispěvatelé Wikipedie, „Smetanovy sady (Prostějov),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Smetanovy_sady_(Prost%C4%9Bjov)&oldid=16140663 (získáno 30. 08. 2018).