Městské informační centrum - MIC, Přerov

Městské informační centrum - MIC, Přerov
Městské informační centrum zahájilo provoz 1.4.1998 a je součástí příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova (dříve Služby města Přerova). Předmětem služeb je bezplatné poskytování informací o městě. Zajišťuje činnost spojenou s turistickým ruchem v Přerově a regionu.
Informační centrum je držitelem „Certifikátu klasifikační třídy B“ dle Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR a certifikátu Českého systému kvality služeb.

Provozní doba:
Pondělí - pátek:  8.00 - 17.00
Sobota (1.4. - 31.10.): 8.00 - 12.00
Sobota (1.11. - 31.3.): zavřeno

Kontakt
náměstí T.G.Masaryka 8, 750 02 Přerov (Městský dům, vchod z náměstí T.G.Masaryka)

Telefon: 581 587 777
E-mail: mic@kis-prerov.cz, mic.vedouci@kis-prerov.cz

https://www.prerov.eu/cs/turista/mestske-informacni-centrum-mic/