Památník lovců mamutů, Přerov

Památník lovců mamutů, Přerov
Předmostím až do pravěku - Památník lovců mamutů jako důstojný památník světoznámé lokalitě v Předmostí.

Myšlenka vybudovat na světoznámé lokalitě Předmostí důstojný památník má svou historii. Prvý návrh předložil koncem 30. let minulého století Josef Knejzlík.

Na počátku 50. let si geolog Karel Žebera představoval na vrcholu předmosteckého Hradiska betonového mamuta „zvící Stalinova pomníku na Letné.“ O dvacet let později přišel Bohuslav Klíma s novou ideou: místo monumentu zakonzervovat a zpřístupnit veřejnosti autentický zbytek kulturní vrstvy, tak jak jej dosud kryje předmostecký hřbitov. Protože však první expozici chránilo pouze drátěné pletivo, po několika letech vzala za své.

Projekt výstavního pavilonu, který by kryl a ochránil poslední zbytky kulturní vrstvy, včetně kostí mamutů a dalších zvířat ledové doby, vznikal od počátku tohoto tisíciletí. Po letech přípravy a hledání vhodného místa, začal v červenci tohoto roku, po vybudování hrubé stavby, vlastní archeologický odkryv, který poprvé v České republice umožnil konzervovat na místě a zpřístupnit veřejnosti nálezové vrstvy ze starší doby kamenné.

Kosti zvířat (mimo jiné drobné savce to je mamut srstnatý, kůň sprašový, sob polární, lev jeskynní, pratur) jsou rozvlečeny na mírném svahu v několika vrstvách. Tvoří je velké celé kosti i polohy drobných spálených kůstek, promísených barvivem. Část kostí je pořezána kamennými nástroji, tak jak člověk ulovené zvíře na místě zpracovával a zužitkoval. Ostatně kamenné nástroje byly rozptýleny i v kulturních vrstvách. Mimořádným nálezem je zlomek kosti zdobené jemným mřížkovitým vzorem.

Památník lovců mamutů Předmostí, obrázek se otevře v novém okněNa výzkumu se vedle odborníků a studentů z našich vědeckovýzkumných a univerzitních pracovišť podílel rovněž tým z Univerzity v Cambridge, který hledal okem sotva patrné doklady, například zbytky rostlin, měkkýšů a drobných zvířat. Proto byla celý kubatura nálezových vrstev jemně proplavena, tak aby neuniklo svědectví o dávné krajině a zdrojích, které tehdejšímu člověku poskytovala.
Památník lovců mamutů je součástí projektu „Předmostím až do pravěku“ a jeho stavba je spolufinancována ze 75% z prostředků EU z programu Interreg IIIA Česká republika - Polsko, kdy na polské straně je realizován podobný projekt Dinopark ve městě Ozimek. Na projektu se partnersky podílelo Muzeum Komenského v Přerově, ZŠ J.A.Komenského v Předmostí a sdružení Predmostenzis.

Památník lovců mamutů je jedním ze zastavení naučné stezky „Předmostím až do pravěku“ - virtuální procházku naleznete na stránkách města Přerova.

Otevírací doba
Duben:
dle domluvy v MIC

Květen, červen, září, říjen:
čtvrtek a sobota: 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Červenec, srpen:
úterý až pátek  10.00 - 12.00, 12.30 - 16.30,
sobota  10.00 - 15.00

Kontaktní informace: Městské informační centrum Předmostí, micpredmosti@kis-prerov.cz , 581 217 404

http://www.kis-prerov.cz/cs/pamatnik-lovcu-mamutu.html