Zřícenina hradu Velešov

Zřícenina hradu Velešov
Velešov je zaniklý hrad na strmém stejnojmenném kopci (509 m n. m.), vzdálený 1 km od hradu Potštejna v okrese Rychnov nad Kněžnou. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Historie
V roce 1339 oblehl nedaleký Potštejn, jenž vlastnil loupeživý rytíř Mikuláš z Potštejna, markrabě Karel. Podařilo se mu ho dobýt a rozbořit; Mikuláš při obléhání zemřel. Následně Karel zakázal jeho obnovu a páni z Potštejna si jako nové místo vybrali sousední vrch, kde vystavěli hrad Velešov. K tomu došlo kolem roku 1340. První písemná zmínka je z roku 1356, kdy král Karel IV. nechal Potštejn obnovit a přikoupil k němu panství, do kterého spadal i Velešov. Ten tak ztratil na významu a byl opuštěn. V letech 1771–1773 zde hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré neúspěšně hledal poklad a hrad výrazně poškodil.

Nyní jsou zde již pouze nepatrné relikty zdiva a terénní zbytky. V roce 2008 došlo k odlesnění vrcholu kopce a k upravení na vyhlídku. Zřícenina (její zbytky) a vyhlídka je na hradním vrcholu vysokém 472 metrů. Vede k tomuto místu z parkoviště u silnice značená odbočka turistického značení KČT.

Popis
Na jihu areálu se nacházelo předhradí ve tvaru lichoběžníku, do něhož vedla cesta přes šíjový příkop. Další příkopy se nacházely na bočních stranách předhradí. Nedochovaly se zde žádné stopy po zástavbě. Předhradí od jádra odděloval šíjový příkop. Jádro mělo půdorys obdélníka se zkoseným nárožím na severovýchodě. V čele a na západě bylo chráněno parkánem, brána na nádvoří se pravděpodobně nacházela v západní hradbě. Bližší podrobnosti o vnitřní zástavbě neznáme, ale pravděpodobně šlo o dvě budovy, které na jihu a severu přiléhaly k hradbě.

Přispěvatelé Wikipedie, „Velešov (hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vele%C5%A1ov_(hrad)&oldid=15296415 (získáno 8. 08. 2018).

Autor: Petr Kinšt – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50203165