Terezské údolí

Terezské údolí
Terezské údolí je přírodní rezervace ev. č. 12515, táhnoucí se mezi obcemi Náměšť na Hané a Laškov na rozmezí okresu Olomouc a Prostějov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je soubor biotopů, tvořený meandrující říčkou Šumicí v inverzním zaříznutém údolí, luční nivou, údolními jasanoolšovými luhy a teplomilnou rozvolněnou doubravou na jižních svazích údolí s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Přispěvatelé Wikipedie, „Terezské údolí,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Terezsk%C3%A9_%C3%BAdol%C3%AD&oldid=16267006 (získáno 2. 08. 2018).

Autor: Dr. Killer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16996060
Autor: Dr. Killer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16996055
Autor: Dr. Killer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16996057
Autor: Dr. Killer – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16996058