Přírodní památka Píšťala

Přírodní památka Píšťala
Píšťala je přírodní památka ev. č. 1091, která se nachází v okrese Jeseník jihozápadně od obce Černá Voda. Správa AOPK Olomouc.

Důvodem ochrany jsou vrcholové granodioritové skály se skalními mísami.

Přispěvatelé Wikipedie, „Píšťala (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%AD%C5%A1%C5%A5ala_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=15637556 (získáno 19. 07. 2018).