Venušiny misky

Venušiny misky
Venušiny misky jsou národní přírodní památka ev. č. 545 zhruba 4 km jižně od obce Velká Kraš v okrese Jeseník. Chráněné území zaujímá vrcholovou část Smolného vrchu (404 m n. m.) v Žulovské pahorkatině. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.

Důvodem ochrany je jedinečný geomorfologický výtvor. Skalní misky a další útvary vznikaly v pleistocénu a holocénu chemickým působením srážkové vody, zvětráváním a kulovitou odlučností místní žuly. Největší prohlubně dosahují několika metrů v průměru. Skalisko s Venušinými miskami je upraveno jako vyhlídka, ohrazena kovovým zábradlím.

Dle pověsti dostaly své pojmenování Venušiny misky po nadpřirozených bytostech (Venušiny lidičky, německy Venusleute), kteří žili pod skalami a bylo možno je spatřit pouze po setmění. Skalní misky tito tvorové využívali ke koupání, praní nebo k vaření.

Přispěvatelé Wikipedie, „Venušiny misky,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Venu%C5%A1iny_misky&oldid=15637558 (získáno 19. 07. 2018).

Autor: Stok – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4939094