Kaple Panny Marie Lourdské, Hostinné

Kaple Panny Marie Lourdské, Hostinné
aple je postavena nad Mariánskou studánkou Na poště. Od roku 1870 se pramenité vodě přisuzovaly léčebné účinky, hlavně pro revmatická onemocnění. Vděční obyvatelé vystavěli na místě kapli, která byla zasvěcená Panně Marii Lourdské. Původně se jednalo o dřevěnou kapli. Kolem roku 1900 získala nynější podobu.

http://hostinne.info/assets/File.ashx?id_org=4577&id_dokumenty=7003