Bludov (hrad)

Bludov (hrad)
Bludovský hrad[1][2][3][4] byl středověké sídlo a opevnění. Během 19. století byly kameny ze zříceniny použity k výstavbě nové zpevněné cesty z Bludova přes Bludoveček do Šumperka. Jeho zbytky jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.[5]

Historie
Bludovský hrad byl založen Bludem z Bludova, legendárním praotcem Žerotínů. Místo bylo opevněno Bludem III. ve třináctém století. Hrad byl vypálen uherským vojskem během česko-uherských válek.

Přítomnost
Z hradu se dochovaly drobné zbytky sklepů a hradní příkop. Statek, který zásoboval hrad, je dnes znám jako Bludoveček. Parcela pod bývalým hradem je vlastněna potomky zakladatele, rodinou Mornstein-Zierotin.

Přispěvatelé Wikipedie, „Bludov (hrad),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bludov_(hrad)&oldid=15213705 (získáno 26. 06. 2018).