Skála Kokeš, Šumperk

Skála Kokeš, Šumperk
Vrcholovou skálu na Kokeši tvoří pegmatity a ruly. Je odtud dobrý výhled.