Ptačí pozorovatelna Třemešské rybníky

Ptačí pozorovatelna Třemešské rybníky
Dřevěná konstrukce z roku 2013 slouží především k pozorování ptactva na Třemešských rybnících. V této lokalitě se totiž vyskytuje množství druhů vodního ptactva - např. volavka, rákosník, strnad, labuť, kachna, potápka, slípka, bukáček, ledňáček - obojživelníků a plazů. Vyhlídková plošina je výšce 2,5 metrů nad zemí.

https://www.sumperk.cz/