ROZHLEDNA NA HÁJI, Šumperk

ROZHLEDNA NA HÁJI
Rozhledna byla slavnostně otevřena 28. 9. 1997 a opět se stala významným turistickým cílem.Málokterý ze Šumperáků či z návštěvníků města by si dnes dovedl představit siluetu Háje bez stylové dřevěné rozhledny, která se za pět let od postavení stala významnou dominantou jihozápadního horizontu našeho města.

Rozhledna vzhledem připomíná původní Štefánikovu vyhlídkovou věž, kterou v roce 1934 vystavěl šumperský odbor Klubu československých turistů spolu s vojáky místní posádky. Její realizací byl tehdy pověřen významný šumperský stavitel Karel Čunderle. Tato původní stavba vyhořela v roce 1953 po zásahu bleskem a časem postupně na vrcholu Háje zanikly zbytky po stavbě, která byla častým místem vycházek občanů města i jeho návštěvníků.

O obnově rozhledny na Háji se začalo mluvit již v 70 letech. Řada nadšenců z odboru turistiky tehdejšího ČSTV v čele se značkařem Josefem Janků navrhla výstavbu nové rozhledny, byly zpracovány četné studie jejího vzhledu. Stavba se však nakonec neuskutečnila. O výstavbě rozhledny se začalo opět uvažovat až v 90 letech. Podařilo se ji uskutečnit sdružením prostředků obcí, na jejichž katastru se Háj nachází, to je Šumperka, Bludova a Rudy nad Moravou, s významným podílem firmy Eurotel. Autoři projektu Ing. Vladimír Malaska a Ivo Barvíř vytvořili moderní objekt, který zvenčí věrně připomíná původní rozhlednu ze 30 let. Příjemný interiér rozhledny dokreslují kresby dětí a fotografická a mapová výzdoba.

Přístupové cesty na rozhlednu z různých míst
Šumperk
Od rozcestníku před nádražím ČD jdeme 4km po žluté turistické značce do sedla U červeného kříže, odtud můžeme jít po červeném psaníčku mírným výstupem 0,5km nebo po zelené značce strmějším výstupem 0,5km k rozhledně na Háji.

Ruda nad Moravou
Od nádraží ČD jdeme vlevo asi 200m na křižovatku cest, kde se k nám zprava připojí zelená značka, po které dojdeme vlevo asi po 6km přes Zlatník a Boží tělo na vrchol Háje k rozhledně.

Bludov 1
Od autobusové zastávky U zámku projdeme celou vesnici asi 2km kolem kostela až na horní konec, kde se napojíme na modrou značku vedoucí 2km na Bludoveček. Tam přejdeme doleva na zelenou značku, která vede asi 3km přes Chocholík do sedla U červeného kříže. Odtud můžeme jít po červeném psaníčku mírným výstupem 0,5km nebo po zelené značce strmějším výstupem 0,5km k rozhledně na Háji.

Bludov 2
Z nádraží ČD se dáme doprava po zelené značce, která dovede na Bludoveček. Zelená značka dále vede asi 3km přes Chocholík do sedla U červeného kříže. Odtud můžeme jít po červeném psaníčku mírným výstupem 0,5km nebo po zelené značce strmějším výstupem 0,5km k rozhledně na Háji. Trasa asi 6km.

Vápenice
Od autobusové zastávky Na Vápenici jdeme po žluté značce na rozcestí turistických cest nad hájovnou, kde se napojíme na červené psaníčko, po kterém dojdeme po 1,5km na vrchol Háje.

Bohutín
Z nádraží ČD jdeme doprava po modré asi 3km značce na Zlatník, kde přejdeme na zelenou značku, která nás dovede asi po 3km přes Boží tělo na vrchol Háje k rozhledně.

Vstupné:
Děti, studenti, členové KČT po předložení průkazu,senioři: 10,- Kč
Dospělí: 20,- Kč

Hromadné návštěvy mimo tuto dobu můžete sjednat na tel.774664648, 737886278 nebo na adrese: klubturistu.sumperk@seznam.cz (alespoň dva dny předem)

Informace o akcích Klubu českých turistů Šumperk: www.kctsumperk.cz

https://www.sumperk.cz/dr-cs/2637-rozhledna-na-haji.html