Sady Bohuslava Martinů, Šumperk

Sady Bohuslava Martinů, Šumperk
Park se nachází v severozápadní části města, mezi ulicemi Jiřího z Poděbrad a gen. Svobody. Byl oficiálně založen až v roce 1990, i když již v dobách totalitních, kdy v blízkých kasárnách sídlila vojska někdejší armády osvoboditelky, měly sady v podstatě naprosto stejnou podobu, jako v momentu svého „vzniku“. Původně tato parková plocha vznikla na místě bývalé Cihelny jako výsledek biologické rekultivace bývalé skládky. Park se tehdy jmenoval Mondscheinpark, a to podle ulice, která tudy vedla. Park byl vždy využíván především jako dětské hřiště a místní „kopeček“ byl odjakživa rájem nejmenších sáňkařů a bobistů z okolních domů a sídlišť.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/509-sady-bohuslava-martinu.html