Sady 1. máje, Šumperk

Sady 1. máje, Šumperk
Sady 1. máje přiléhají k centru města. Park vznikl původně jako soukromá zahrada kolem budovy známé pod názvem Pavlínin dvůr. Šlo o hospodářský dvůr rodiny Terschů. Dvůr dostal své jméno podle Pauliny, rozené Chiariové. Chiariům dvůr také náležel i s rozsáhlou zahradou. Zahrada byla jako soukromý majetek oplocena, a to až do roku 1947, kdy byla přidělena městu. V letech 1948 -1949 byl plot v okolí Chiariho zámku odstraněn a tím bylo docíleno zpřístupnění parku a průchod pro veřejnost do města.

V poslední době byla uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce, která započala
v roce 1979 podle návrhu ing. Damce a ing. Damcové a probíhala ve čtyřech etapách do roku 1985. V roce 1993 byla realizována dosadba stromů.

Sady 1. máje jsou nejvýznamnějším šumperským parkem z hlediska kulturního využití veřejnosti. Park je také hlavním mětským pěším tahem z centra na nádraží. V parku jsou situována hlavní kulturní zařízení města:
Dům kultury, Vlastivědné muzeum a Dům dětí a mládeže Vila Doris.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/507-sady-1-maje.html