Park u sanatoria, Šumperk

Park u sanatoria, Šumperk
Největším šumperským parkem je park u sanatoria, rozprostírající se na ploše asi 8 ha na severním okraji města. Budova bývalé plicní léčebny byla postavena v letech 1898 - 1899 jako budova městského zaopatřovacího a léčebného domu ve švýcarském stylu šumperským stavitelem Heinrichem Pappem. Podle dobových fotografií byla kolem budovy zpočátku jen zatravněná plocha, parková úprava byla realizována postupně později. V roce 1922 byla budova převzata do vlastnictví země Moravskoslezské a byla vedena jako ozdravovna, později jako dětská plicní léčebna, jejímž prvním ředitelem se stal MUDr. Otakar Reiss, neúnavný bojovník proti dětské tuberkulóze. V roce 1981 byl celý komplex budov včetně parku převzat pro potřeby šumperské nemocnice.

Park si svou původní podobu zachoval až do současnosti, neboť zde nebyla realizována žádná rozsáhlejší úprava. Díky této skutečnosti představuje park z historického hlediska nejcennější plochu městské zeleně, což by mělo být respektováno při jeho případné rekonstrukci.

K hodnotnějším dřevinám parku patří liliovník tulipánokvětý, metasekvoje čínská, cypříšek hrachonosný.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/501-park-u-sanatoria.html