Dvořákovy sady, Šumperk

Dvořákovy sady, Šumperk
Dvořákovy sady jsou nejmenším šumperským parkem. Tento park byl založen koncem dvacátých let na místě louky, která se zde rozkládala mezi dvěma ulicemi, vzniklými před první světovou válkou. Jeho původní název byl Mozartovo náměstí. Naposledy byl park rekonstruován v roce 1992.

Dominanty tohoto parku tvoří několik jedinců jírovce maďalu, z nichž jeden
o obvodu kmene 308 cm je největším stromem tohoto parku, dále několik exemplářů vrby hřbitovní, cypříšek hrachonosný, tis červený, jalovec čínský a vzrostlé exempláře lípy srdčité, jírovce maďalu a javoru mléče.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/510-dvorakovy-sady.html