Kostel sv. Ducha, Šumperk

Kostel sv. Ducha, Šumperk
Nejmladší šumperský kostel z roku 1998 slouží pravoslavným věřícím. Postaven je v řeckém slohu a je výsledkem práce početné řecké menšiny žijící v Šumperku a okolí.

Kostel je nejmladším ze šumperských kostelů, slouží k setkání pravoslavných věřících.

Postaven je v řeckém slohu. Jeho základní kámen byl položen teprve v roce 1993 a byl vysvěcen 27.června 1998.

Kopule chrámu připomíná hořící svíci, plamennou modlitbu a naději v Boha. Šest zvonů ve zvonici, postavené podle zvyku vedle kostela, se rozeznívá o svátcích a významných dnech byzantskými melodiemi.
Interiér kostela

Výbavu interiéru kostela tvoří převážně ikony, část z nich je zavěšena na ikonostasu, který rozděluje prostor chrámu na dvě části. Vnitřní vybavení chrámu včetně ikon vytvořili mniši z řeckých klášterů, některé ikony darovaly řecké pravoslavné rodiny.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/2918-pravoslavny-kostel-sv-ducha.html