Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara, Pardubice

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara, Pardubice
Obnovená turistická atrakce na letišti v Pardubicích

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara je unikátní expozicí, která se věnuje životu prvního českého aviatika a pardubického rodáka. Mapuje jednotlivé životní etapy od studií na Pardubické reálce, první letecké pokusy, které prováděl s bratrancem Eugenem Čihákem i první veřejný vzlet. Zvláštní pozornost je i v dokumentaci nejslavnějšího evropského činu Jana Kašpara - slavnému přeletu z Pardubic do Prahy 13.5. 1911. Letecké muzeum přináší dokumenty i k působení Jana Kašpara v první světové válce a jeho podnikání po válce. Návštěvníci mohou nahlédnout i do korespondence a dokumentů o tajemné smrti v roce 1927. Letecké muzeum je největší českou expozicí věnovanou prvnímu letci, jsou tu však i panely a modely z meziválečného období pardubického letectví i období německého působení na letišti s množstvím vykopávek a modelů letounů, které ve válečném období na Pardubicku létaly.

Otevírací doba
květen - říjen
sobota, neděle 10 - 17 hodin

červenec - srpen
úterý - pátek 13 - 17 hodin
sobota - neděle 10 - 17 hodin

Ceník
Dospělí (základní vstupné bez leteckého simulátoru virtuální reality) 60 Kč
Dospělí (vstupné za komentovanou prohlídku a letecký simulátor v délce 10 minut) 100 Kč
Děti od 4 let (základní vstupné za komentovanou prohlídku bez leteckého simulátoru) 30 Kč
Děti od 4 let (základní vstupné za komentovanou prohlídku a letecký simulátor ve virtuální realitě v délce 10 minut) 60 Kč
Pouze letecký simulátor virtuální reality (cena pouze k platné vstupence) 50 Kč/ 10 minut

Kontakt
Pražská 179
53006 Pardubice

+420 739 203 383

https://www.muzeumletectvi.cz/