Přístaviště Pardubice

Přístaviště Pardubice
Pravidelné plavby výletní lodí s restaurací z Pardubic do Srnojed nebo Kunětic. Nutná je rezervace míst.

Jízdní řád
http://www.lod.cz/jizdni-rad

Kontakt
Telefonní číslo na loď 602 484 620
Provozní vedoucí 606 636 846
E-mail rezervace@lod.cz

http://www.lod.cz/