Zelená brána, Pardubice

Zelená brána, Pardubice

Historie
Zelená brána představuje jednu z nejznámějších dominant Pardubic a spolu se zámkem vévodí historickému centru města. Ve skutečnosti jde o dva objekty – bránu a věž, vysokou zhruba 60 m. Oba objekty nám běžně splývají vjedno a ve společné pojmenování.

Vznik Zelené brány souvisí s opevněním města. O jeho počátcích víme ale velmi málo. Pardubice se staly poddanským městečkem někdy mezi r. 1332–1340, ale nelze věřit, že by se tu hned začaly stavět kamenné hradby. Takovou výsadu získávala královská města, a jím Pardubice nebyly. Doba velkého rozvoje Pardubic přišla, až když malé a zadlužené panství koupil v r. 1491 Vilém z Pernštejna a připojil je ke krátce předtím získanému rozlehlému kunětickohorskému panství (původní majetek opatovického a sezemického kláštera). Do té doby málo významné a hospodářsky nerozvinuté Pardubice si Vilém z Pernštejna zvolil z důvodů, jež tu nelze rozvádět, za centrum budovaného velkostatku a také jako aristokratickou rezidenci. Ta měla reprezentovat tehdy jeden z nejvlivnějších a nejzámožnějších panských rodů v zemi. Vilém z Pernštejna tedy začal přetvářet organismus města a neprodleně přistoupil k jeho velkorysé přestavbě. Paradoxně pozitivně ovlivnil intenzitu výstavby velký požár Pardubic v r. 1507. S proměnou města souviselo i vybudování velmi kvalitního opevnění. Zda při tom mohli pernštejnští stavitelé navázat aspoň zčásti na nějakou starší konstrukci, nevíme; přesněji řečeno: nevíme o tom stále nic průkazného.

Stálá expozice
V mezipatrech při výstupu na výhlídku Zelené brány se můžete seznámit s nově otevřenými historickými expozicemi, určenými především dětem. Instalace s názvem Kronika města Pardubic má již pět částí. Přístupnou formou Vám představí pověsti, vážící se ke vzniku erbu pánů z Pardubic a pánů z Pernštejna, a uvede Vás do historických interiérů, kde můžete zastihnout městského kronikáře, trubače i správce věžních hodin při jejich každodenní práci. Expozice pochází z pohádkové dílny výtvarnice a dětské ilustrátorky Vítězslavy Klimtové. Pohyblivé postavy, padající brána, zvukové i světelné kulisy spolu s kouzelnou atmosférou historické věže dají návštěvníkům na chvíli zapomenout na 21. století a vrátí nás zpátky do historie.

Otevírací doba:
leden–březen | zavřeno
duben | sobota–neděle 10.00–17.00
květen–září | úterý–neděle 10.00–17.00
říjen–prosinec | sobota–neděle 10.00–16.00 *
polední pauza 12.00–13.00
* v prosinci v případě špatného počasí zavřeno.

Vstupné do expozic a na vyhlídku:
dospělí 20 Kč
děti, studenti, ZTP 15 Kč.

Kontakt
Zelená brána, Zelenobranská
530 02 Pardubice

tel.: (+420) 734 783 596
eu@ticpardubice.cz

http://www.zelenabrana.eu/cs/