Kostel sv. Václava, Rozvadov

Kostel sv. Václava, Rozvadov
Stavba dokončená v r. 1816 a o věžičku zvýšená 1817, byla vysvěcena teprve r. 1825. Oltář zdobil obraz sv. Václava, namalovaný údajně K. Škrétou. Do zrušení rozvadovské fary v r. 1945 se zde stačili vystřídat sotva tři faráři. Kostel byl poté léta využíván jako sýpka a pro různé další činnosti, až se z něj stala doslova ruina. Až v roce 2010 se z podnětu obce začal kostel opravovat, zpočátku tehdejším majitelem – Římskokatolickou církví, a to za vydatných příspěvků obce a bývalých rodáků ze SRN. Prováděné práce nebraly konce a obec i v následujících třech letech investovala do rekonstrukce kostela značné finanční prostředky ze svého rozpočtu. Proto obec požádala v roce 2013 církev o převod kostela do vlastnictví obce a kostel byl o rok později skutečně obci církví darován se současným zřízením věcného břemene pro právo užívání kostela církví k pastoračním účelům.

http://www.rozvadov.cz/vitame-vas/informace-o-obci/historie/