Brána Matky Boží, Jihlava

Brána Matky Boží, Jihlava
Brána, která vznikla v době výstavby města a hradebního systému na počátku 2. poloviny 13. století je typickým symbolem města a jedinou branou, která se zachovala z pěti středověkých městských bran.

V letech 1508-1509 byla původní věž brány snesena a postavena nová pozdně gotická brána s vysokým průjezdem s hrotitými portály.

Další úpravy spadají do roku 1548. Po požáru v roce 1551 dostává brána v roce 1564 renesanční nástavbu 4. a 5. parta a dosahuje dnešní výšky 24 metrů. Koruna věže byla ozdobena atikou, jenž dala bráně její specifickou podobu. Součástí brány bylo i složité předbraní s mohutným barbakánem, padacím mostem a několika baštami. Šest metrů široký průjezd býval opatřen padací mříží. V roce 1853 byla brána renovována a opatřena hodinami. Předbraní bylo zbouráno v roce 1862.

V lednu 1995 následkem nevhodného hydrologického zásahu těleso brány pokleslo, takže byla následně staticky zajišťována. Koruna brány však byla značně porušená, takže v roce 1996 došlo k jejímu rozebrání a znovupostavení.

V současnosti je brána přístupná veřejnosti jako vyhlídková věž. Od června 2007 je zde  umístěna výstava reprodukcí obrazů akademického malíře Gustava Kruma „Z historie Jihlavy“. Jde o 25 barevných listů temper a akvarelů, které dokumentují nejdůležitější historické události města. Obrazy byly namalovány na žádost zástupců jihlavské radnici. Jejich originály jsou od roku 2006 k vidění v reprezentativním primátorském salonku jihlavské radnice.

Další stálou expozicí na Bráně Matky Boží je Jihlavská pevnost - tematicky zaměřená expozice na vznik a vývoj opevnění v Jihlavě.

Hlavní část expozice je umístěna podél schodiště ve vstupním objektu brány a tvoří ji dva informační panely, model města z 15. století, reprodukce vedut, map, plánů města nebo letecké fotografie centra.

Na prvním informačním panelu je výtah z knihy PhDr. Františka Hoffmanna Jihlavská pevnost a České město ve středověku o vzniku a vývoji pevnostního systému v Jihlavě. Návštěvník se zde seznámí s podrobným popisem vzniku opevnění ve 13. století, obdobím nejmohutnějšího rozvoje v 16. a 17. století až po bourání hlavních částí fortifikační soustavy (městských bran) a celých pásů hradeb ve 20. století. Druhý panel je věnován jediné zachované bráně z původně pěti středověkých bran, Bráně Matky Boží, ve které se návštěvník nachází.

Dále mohou návštěvníci vidět např. fresku z kostela Nanebevzetí Panny Marie z roku 1402, která zachycuje historickou událost přepadení města a jeho vzhled v té době, veduty z výučních listů tovaryšů (pohledy na město převážně z 18. a 19. století) nebo plány města a okolí z let 1647 a 1648. Dále je možno vidět zobrazení Jihlavy s farními obvody z roku 1785, regulační plán z roku 1940 nebo letecké snímky města z let 1948 a 1993. Podklady zapůjčil a na přípravě expozice se podílel Státní okresní archiv Jihlava. Jeden z plánů města je zapůjčen ze soukromé sbírky pana Jaroslava Huňáčka. Vše má české, anglické a německé popisky.

Otevírací doba
říjen - březen
po - pá 07.30 - 16.00

duben - září
po - pá 08.30 - 17.00
so - ne 10.00 - 13.00 a 14.00 - 18.00

Vstupné
dospělí 25 Kč
děti 15 Kč

Kontakt
Turistické informační centrum
Věžní 4785/1
586 01 Jihlava 1

tic@jihlava-city.cz
+420 565 591 848

https://www.jihlava.cz/brana-matky-bozi/os-43724