Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě usiluje o to být živou multifunkční institucí,  aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. 

Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve narozené, nalezne obohacující kulturní prožitek, odpočinek a inspiraci.

Příležitostí k setkání, komunikaci, nevšednímu zážitku, zamyšlení, poznání a rozvoji vlastní kreativity.

Místem, kam se každý bude rád vracet, s vědomím, že tu vždy nalezne něco, co mu za to bude stát.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se svou výstavní, sbírkotvornou, výzkumnou a publikační činností zaměřuje především na umění od devatenáctého století do současnosti. Nyní ve svých sbírkách spravuje více jak 6 000 uměleckých děl.

V budově na dolní části Masarykova náměstí je umístěna stálá expozice, která v obměnách představuje výběr z vlastních sbírek českého umění. Dále se tu konají  zejména výstavy zaměřené na umění devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Pozornost je tu věnována též regionální umělecké kultuře.

Výstavy v galerijní budově na Komenského ulici představují především moderní a současné umění, sídlí tu také galerie Alternativa a zvuková galerie IGLOO.

Galerie pořádá též řadu doprovodných akcí: komentované prohlídky, přednášky, výtvarné a zážitkové dílny, diskuse, besedy s umělci, hudební a divadelní představení či autorská čtení.

Galerie nabízí návštěvníkům také možnost konzultace v oblasti výtvarného umění, studium v rozsáhlé specializované knihovně, badatelům též možnost studia sbírkových předmětů.

Otevíraví doba a vstupné
http://www.ogv.cz/vstupn

Kontakt
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10
586 01 Jihlava

tel. č.: 567 301 680
ogv@ogv.cz

http://www.ogv.cz/