Dům Gustava Mahlera, Jihlava

Dům Gustava Mahlera, Jihlava

Historie domu
Počátky domu ve Znojemské ulici 4 spadají do 16. století. Na začátku 19. století prošel klasicistní přestavbou, byl pravděpodobně zvýšen o druhé patro a opatřen zajímavou fasádou. Mahlerova rodina přišla do Jihlavy v roce 1860 a usadila se v domě v tehdejší Brtnické ulici čp. 265. Bernard Mahler získal v roce 1861 povolení k prodeji alkoholu, postupně právo výčepu piva, kořalky, vína, výroby esencí, octa a sladkých likérů. Ve dvorním traktu zřídil vinopalnu a v přízemí otevřel výčep. V roce 1872 koupil sousední dům čp. 264 (Znojemská 6). V přízemí byl výčep a palírna, v 1. patře byt rodiny. Mladý Gustav zde žil až do roku 1875. Dům prodal po smrti rodičů v roce 1889. Po II. světové válce byl dům č. 4 jako německý majetek konfiskován, převeden do vlastnictví města a poté státu. Od roku 1953 do počátku 90. let, kdy ho opět získalo město, patřil Moravským kovárnám, které ho využívaly jako ubytovnu.

Dne 19. června 1960 byla v rámci oslav 100. výročí narození Gustava Mahlera na průčelí domu č. 4 odhalena pamětní deska od ak. sochaře Milana Knoblocha, která připomíná, že v domech č. 4 a 6 skladatel v letech 1860–1875 žil.

V letech 1993–2000 byl dům postupně zrekonstruován. Od roku 2001 spravovala objekt Městská knihovna. Dům sloužil hlavně výstavním účelům. V roce 2006 byla ve dvou místnostech prvního patra instalována stálá expozice Gustav Mahler a Jihlava.

Od července 2008 je provozovatelem objektu znovu město. Po rekonstrukci výstavních prostor byl Dům Gustava Mahlera slavnostně znovu otevřen 25. září 2008 výstavou obrazů Vladimíra Franze Písně potulného tovaryše. Prostory byly oživeny atraktivní výmalbou a moderním osvětlením. V přízemí je stylizovaná nekuřácká kavárna, dále informační a prodejní místo. V prvním patře se nachází expozice, která představuje návštěvníkům Mahlerův život a dílo. Ve druhém patře jsou k dispozici prostory, které umožňují konání výstav a kulturních akcí. Svou kancelář  má v domě i česko-německý Spolek Dům Gustava Mahlera.

V domě jsou umístěna díla z pozůstalosti výtvarnice a módní designérky They Weltner (* 21. 4. 1917 Jihlava, † 17. 5. 2001 Curych), příbuzné Gustava Mahlera. Thee Weltner byla v roce 2003 in memoriam udělena Cena města Jihlavy. Umístění děl v Domě Gustava Mahlera bylo jejím výslovným přáním.

Současnost
Vedle stálé expozice a doprovodných výstav nabízí Dům Gustava Mahlera možnost dalšího vyžití. Návštěvníkům je k dispozici Audio–video sál s rozsáhlou fonotékou, dětský koutek s hudebními nástroji nebo badatelna se sbírkou knih a CD i DVD.

Stálé expozice
Rodina Gustava Mahlera
Mladý Gustav Mahler a Jihlava
Soužití tří kultur
Gustav a Alma
Snový svět They Weltner
Jan Koblasa

Otevírací doba:
říjen–březen
út–so 10:00–12:00,13:00–18:00

duben–září
út–ne 10:00–12:00, 13:00–18:00

Vstupné:
https://www.jihlava.cz/vstupne%2Dprohlidky%2Dbadatelna/ms-103779/p1=103779

Kontakt:
Dům Gustava Mahlera
Znojemská 1089/4
586 01 Jihlava   

telefon: +420 565 591 849
e-mail: mahler@jihlava-city.cz

https://www.jihlava.cz/dgm/?p1=103529