Muzeum Vysočiny Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, zřizované Krajem Vysočina, sídlí ve třech historických budovách na Masarykově náměstí. Se svými pobočkami v Telči, Třešti a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje přírodovědné a historické sbírky, převážně z regionu. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference a semináře a zajišťuje služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně. Vedle dlouhodobých expozic muzeum pořádá ročně přibližně 10 až 15 tématických výstav a řadu dalších kulturních a společenských akcí, vydává periodické i neperiodické publikace a organizuje odborné konference a semináře.

Kromě toho pořádá i celou řadu dalších kulturních a společenských akcí.

Expozice
Od gotiky po současnost - Osm století v historii města
Gotická Jihlava
Renesance
Baroko
19. století
20. století

Živá příroda Českomoravské vrchoviny
Od dob ledových
Otevřená krajina
Vody a mokřady
Lesy

Ostatní expozice
Krása středověké plastiky
Dolování a mincování na Českomoravské vrchovině
Geologie Českomoravské vrchoviny
Lapidárium

Otevřeno
denně mimo pondělí 9:00-12:00 a 12:30-17:00

Vstupné - stálé expozice
1 okruh 40 Kč / 20 Kč / rodinné vstupné 100 Kč
Celý objekt 60 Kč / 30 Kč / rodinné vstupné 150 Kč
Výstavy 20 Kč / 10 Kč/ rodinné vstupné 50 Kč
Přednášky dobrovolné vstupné
Děti do 6 let zdarma.

Komentované prohlídky výstav pro skupiny lze objednat na tel. +042 567 573 880
Vstupné    40 Kč / 20 Kč
Minimální vstupné 120 Kč (platí pro skupiny, jejichž součet cen vstupů nedosáhne 120 Kč)

Kontakt
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o
Masarykovo náměstí 55
586 01 Jihlava

Tel.:+420 567 573 880
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz

http://muzeum.ji.cz/index.php