Mělnické podzemí - studna, Mělník

Mělnické podzemí:

Podzemí v Mělníce vznikalo pravděpodobně od konce 13.století. Chodbový systém byl vytvořen v hloubce cca 8-10 m pod dnešním povrchem a budoval se především pod domy okolo náměstí. Prostory, které tak vznikaly, byly používány jako sklady, vinařské či pivovarnické sklepy, ale mimo to také mohly poskytnout útočiště před případným požárem či vojenským nebezpečím. Mělník se nachází na kopci, jehož hornina se mělní, proto také došlo v některých ulicích, přilehajících k náměstí k propadům vozovek. Podzemní sklepy jsou vybudovány ve 2 až 3 úrovních.
V současné době je veřejnosti zpřístupněna pouze chodba vedoucí ke studni. Na místo, kde se studna nacházela, upozorňuje na hlavním náměstí kruh s vydlážděným nápisem. Studna byla vyhloubena pravděpodobně při vzniku města, tj. ve 13.století, pro které byla v tu dobu jedinou zásobárnou vody. Studna je hluboká 54 m, v nejširším místě má průměr 4,54 m, což ji činí nejširší známou studnou v České republice.
Město Mělník v rámci zpřístupnění podzemních prostor navazujících na městskou studnu, nechalo provést aktuální fyzikálně-chemické vyšetření vody ze studny. Výsledky ukázaly, že v měřených parametrech odebraný vzorek vody odpovídá požadavkům na kvalitu pitné vody.

Prohlídky (konají se celoročně):

Začátky:
10:00
11:00
12:00
12:45

Polední přestávka: 13:30 – 14:00

14:00
15:00
16:00
16:30 Pozor, dočasná změna času zahájení prohlídky!

sraz skupiny je u Turistického a informační střediska, odkud bude skupina doprovázena průvodcem
maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 20 osob
doba prohlídky závisí na velikosti skupiny (max. 45 min.)

Vstupné:

dospělá osoba – 50 Kč
děti od 6 do 18 let,studenti, důchodci – 25 Kč
rodinná vstupenka (2 dospělí a 2 děti do 18 let) – 100 Kč
pes a děti do 6 let – zdarma
sleva pro skupiny nad 10 osob – 10%
Informace, dotazy, prohlídky:

T +420 315 627 503
infocentrum@mekuc.cz

http://www.mekuc.cz/stranka/informacni-centrum/prohlidky-podzemi/