Kostel svatého Michaela archanděla, Praha

Kostel svatého Michaela archanděla, Praha Podolí
Farní kostel svatého Michala resp. svatého Michaela archanděla v Praze 4-Podolí, je pozdně románská stavba z počátku 13. století s dřevěnou barokní zvonicí. Svou pseudorománskou podobu získal na konci 19. století.

Dějiny kostela
Kostel sv. Michaela archanděla v Podolí je stavba z počátku 13. století. Původně stával na hřbitově, který dnes již neexistuje. Na pozemku kostela se však dochovalo několik náhrobků. První zmínka o objektu je z roku 1222, kdy je uváděn jako majetek královské kapituly na Vyšehradě. Hřbitov u kostela je uváděn také v letech 1683 až 1885.

V roce 1856 získal kostel status „farní“.

Po roce 1945 byl zdejším farářem architekt Jan Rosůlek, člen skupiny Devětsil a bratr herečky Marie Rosůlkové.

Popis kostela
Kostel je poměrně prostá jednolodní stavba. Dominantou interiéru kostela je obraz archanděla Michaela, bojujícího s padlým andělem, nad barokním oltářem. Nad vstupem kostela je mozaika od Bohumila Jaroše.

Zvonice
Při kostele stojí barokní dřevěná zvonice ze 17. století se šindelovou střechou zakončenou dřevěnou lucernou s pozlaceným křížem na vrcholu. Ve zvonici visí zvon Matky Boží a Všech svatých z roku 1482 vytvořený neznámým zvonařem. V roce 1993 přibyly nové dva zvony "Michael" a "Jan Nepomucký", dílo z dílny Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova.

Při stavebních úpravách z roku 1887 získal svůj nynější novorománský vzhled. Nový hřbitov pro obyvatele Podolí a Dvorců byl založen roku 1885 mezi ulicemi Doudova a Na Klaudiánce.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Michaela archanděla (Podolí),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Podol%C3%AD)&oldid=15765371 (získáno 6. 03. 2018).