Trmalova vila, Praha

Trmalova vila, Praha
Trmalova vila je jedním ze čtyř domů – muzeí v Praze. Je ukázkou špičkové vilové architektury první poloviny 20. století, podobně jako Müllerova, Bílkova a Rothmayerova vila. Ze všech těchto čtyř zpřístupněných památek je dům Františka Trmala, významného učitele, pedagoga a školního inspektora, nejstarší. Projekt byl realizován již v letech 1902 – 1903 a je vynikající ukázkou série vil a domů, které Jan Kotěra navrhl začátkem 20. století a mezi které dále patří například Fröhlichova vila v Černošicích, Máchova vila v Bechyni či Suchardova vila s ateliérem v Praze.

Všechny jmenované vily se nesou na vlně Kotěrovy citlivé a bohaté tvorby. Jsou unikátním příkladem sjednocení secesního geometrického ornamentu, anglické venkovské architektury a slovanské tradice. V Trmalově vile můžeme tyto charakteristiky pozorovat na mnohých půvabných detailech – návštěvníka přicházejícího k domu zaujme polygonální rizalit a arkýř, vysoké komíny, hrázděné štíty i vikýře a malované vyřezávané lomenice. Rozsáhlou a malebnou zahradu navrhl zároveň s domem sám Jan Kotěra. Stavbu tak obklopují křivky cestiček a okrasných keřů a spojují se s ní v harmonický celek. Stranou architekt umístil roubenou stavbu kůlničky s prostory pro hospodářská zvířata.

Kotěra pojímal svou architekturu jako tzv. Gesamtkunstwerk, celkové umělecké dílo, v němž musí sebemenší detail navrhnout sám autor. Stejně jako jeho jiné realizace, i Trmalova vila se může pyšnit dekorativně pojatým schodištěm s geometrickými a florálními ornamenty, střídajícími důmyslně rytmická pole pestrých barev.

Dnešní okolí domu se od dob Františka Trmala poněkud proměnilo, původně byl totiž postaven v nově založené zahradní čtvrti, která vyrostla na místě bývalých polí.

Stálou výstavní expozicí Trmalovy vily je Jan Kotěra – učitel bydlení, která nás provází jak Kotěrovými vilami a rodinnými domy a ukázkami nábytkové tvorby. Vedle této expozice probíhají ve vile další architektonické a umělecké výstavy.

Trmalovy vila je sídlem Kotěrova centra architektury a nakladtelství FOIBOS BOOKS. Je také kulturním, společenským a občanským centrem Prahy 10.

Otevírací hodiny
Út-Pá
dopoledne prohlídky pro školy
odpoledne 14 a 16 hodin pro veřejnost, hromadné prohlídky prosíme objednat předem

So-Ne
každý první víkend v měsíci na základě objednávky
Při večerních akcích možnost prohlídky Trmalovy vily

Kontakt
Vilová 11
Praha

274 777 305

http://www.trmalovavila.eu/index.php