Geopark Spořilov, Praha

Geopark Spořilov, Praha
Geopark při Geofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky se nachází v areálu Geofyzikálního ústavu v Praze 4 - Spořilově. Je volně přístupný veřejnosti z ulice Jihozápadní IV a byl zbudován za finančního přispění Městské části Praha 4.

V současnosti geopark shromažďuje více jak 40 horninových vzorků. Smyslem geoparku je nejenom představit veřejnosti rozmanitost a krásu hornin, které tvoří Český masív, geologickou jednotku, jež zaujímá většinu území České republiky, ale především umožnit návštěvníkům získat představu o příčinách a způsobech vzniku hornin. Při budování geoparku jsme se zaměřili na to, aby se jeho návštěvníci především dozvěděli, proč, jak a kde horniny vznikají a aby si nejdůležitější horninové typy mohli prohlédnout a sáhnout si na ně. Za zprostředkování darů a poskytnutí vzorků děkujeme firmám a jednotlivcům.

Horniny tvoří celou pevnou část Země. Setkáváme se s nimi na celém zemském povrchu od nejvyšších hor až po nejhlubší oceánské dno. Na zemi existují tisíce různých hornin. Podle způsobu a podmínek, za kterých horniny vznikají, rozlišujeme horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Podle příslušnosti k těmto třem hlavním horninovým skupinám, jsou horniny v prostoru parku rozmístěny.

V našem geoparku si můžete zahrát hru-kvíz nazvanou KÁMEN MUDRCŮ. Cílem hry je najít si „svůj“ kámen mudrců, a přitom se zábavnou formou dozvědět něco o horninách, o tom, proč, jak a kde na Zemi vznikají.

V geoparku naleznete informační texty ve formě plakátů a brožur, které lze stáhnout ve formátu PDF, o stavbě a geologickém vývoji planety Země, o horninách a o geologickém vývoji na území České republiky.

Hru kámen mudrců a informace z plakátů ve formě malého sešitku si můžete vyzvednout ve vrátnici Geofyzikálního ústavu (vchod z ulice Boční II) nebo je naleznete zde na webových stránkách a můžete si je také stáhnout ve formátu pdf. (882 kB)

Komentovanou prohlídku si můžete domluvit emailem na m.machackova@ig.cas.cz.

Otevírací doba:
v zimních měsících (1.11. až 28.2.) od 7:30 do 16:00 hodin
v letních měsících (1.3. až 31.10.) od 7:30 do 20:00 hodin

Kontakt
Boční II/1401, 141 31 Praha 4

t: +420.267.103.111
e: gfu@ig.cas.cz

https://www.ig.cas.cz/popularizace/geopark-sporilov