Lanová dráha na Petřín, Praha

Lanová dráha na Petřín, Praha
Dne 25. července 1891 zahájila provoz pozemní lanová dráha na Petřín, její pohon byl na vodní převahu. Její provoz skončil v roce 1916 v souvislosti s 1. světovou válkou. Lanovka byla obnovena až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Spolehlivě sloužila veřejnosti přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy, které trať lanovky zničily. Znovu se lanovka na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

Lanová dráha na Petřín navazuje na tramvajovou dopravu v zastávce Újezd a je vedena po trase Újezd – Nebozízek – Petřín.

Pro jízdu lanovou dráhou platí všechny typy jízdenek MHD.

Provozní doba:
celoročně mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim.

Časový interval:
v zimním období (listopad – březen) jezdí od 9.00 do 23.20 hodin v intervalu 15 minut
v letním (duben – říjen) jezdí od 9.00 do 23.30 hodin v intervalu 10 minut.

http://www.dpp.cz/lanova-draha-na-petrin/

Body zájmu

Tipy na trasy