Planetárium Praha

Planetárium Praha
Slovo “planetárium” označuje projektor určený k promítání hvězd, Slunce, Měsíce, planet a dalších vesmírných objektů. Přeneseně se pak označení “planetárium” používá i pro budovu (nebo i jen sál či místnost), kde se projekce pomocí planetária odehrává.

V naprosté většině planetárií se nachází promítací sál (místnost) se sférickým stropem (kopulí), který napodobuje pomyslnou nebeskou klenbu. Na tento strop planetárium promítá vesmírné objekty. Diváci jsou podobně jako v divadle či kině usazeni v pohodlných sedačkách a na stropě nad sebou sledují dokonalou iluzi denní či noční oblohy.

Pražské planetárium s průměrem promítací kopule 23,5 metrů patří k největším planetáriím na světě. Pouze několik planetárii v Asii a USA má kopuli o průměru 26 metrů. Největší planetárium světa v japonské Nagoji má průměr promítací kopule 35 metrů.

V současnosti se můžeme v planetáriích setkat se dvěma různými typy projektorů – optomechanickými nebo digitálními.

Optomechanické planetárium vypadá obvykle jako menší či větší “činka” nebo “vajíčko” nebo koule. Vyznačuje se vynikající kvalitou projekce hvězd, protože jsou hvězdy promítány klasickou optikou a nikoliv digitálně.

Digitální planetárium, jak už název napovídá, je řízeno jedním či více počítači a vlastní projekci zajišťují datové projektory. Kvalita projekce hvězd není tak dokonalá jako u optomechanických planetárií, ale digitální projekce na druhou stranu umožňuje sledovat hvězdy nejen tak, jak jsou vidět ze Země, ale i v prostoru a čase, rovněž projekce nejrůznějších snímků, videí nebo animací je mnohem komfortnější.

V pražském planetáriu pracuje jak optomechanické planetárium (Cosmorama – jedno z největších optomechanických planetárií na světě), tak dvě digitální planetária (SkySkan Definiti a Digistar3).

Otevírací doba
Prodej posledních vstupenek 30 min před koncem otevírací doby.
pondělí 8.30 – 12.00
úterý 8.30 – 20.00
středa 8.30 – 20.00
čtvrtek 8.30 – 20.00
pátek 8.30 – 20.00
sobota 10.30 – 20.00
neděle 10.30 – 18.30

Vstupné
http://www.planetarium.cz/?cat=37

Kontakt
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
PLANETÁRIUM PRAHA
Královská obora 233
170 21 Praha 7

tel.: +420 220 999 001–3
planetarium@planetarium.cz

http://www.planetarium.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy