Stará čistírna odpadních vod, Praha Bubeneč

Stará čistírna odpadních vod, Praha Bubeneč
Stará čistírna odpadních vod V Praze - Bubenči je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Byla postavena v letech 1901 – 1906 jako poslední článek systematické stokové sítě v Praze.
K čištění většiny odpadních vod města Prahy sloužila až do roku 1967, kdy byla nedaleko na Císařském ostrově uvedena do provozu Ústřední čistírna odpadních vod. Projekt kanalizace i návrh technických parametrů čistírny vypracoval stavební inženýr britského původu sir William Heerlein Lindley.
 
Stará čistírna nyní
2016 součástí TICCIH

2016/01 Kotevní bod České republiky v Evropské cestě průmyslového dědictví www.erih.net; jediná mechanická čistírna městských odpadních vod v Evropské tematická cestě "VODA"

2016 Správce TOVÁRNA o.p.s., správa industriálních nemovitostí se stala členem TICCIH

2010 Národní kulturní památka ČR

Informace o prohlídkách
Prohlídky areálu bývalé čistírny odpadních vod jsou možné pouze s průvodcem. Návštěvníci uvidí původní prostory s pozůstatky původních technologických zařízení – a to jak pro vlastní čištění odpadních vod a související provoz (např. kalové hospodářství), tak pro zajištění pohonu strojů (parní strojovna a kotelna).

Výklad probíhá s kopiemi původních plánů a historickými fotografiemi z výstavby čistírny. Součástí prohlídkové trasy je filmový dokument z roku 1943. Během každé prohlídky návštěvníci projdou původní stokou (nefunkční).

Pro zájemce o historii technických staveb a zvláště pražské kanalizace je připraven historický filmový dokument Muži pod Prahou, 1947.

Návštěvníkům doporučujeme dobrou obuv a teplejší oděv i v letních měsících.

Provoz
Uvedené časy prohlídek platí v případě, že na webových stránkách není uvedeno jinak.
Všední dny:
1. prohlídka od 11:00
2. prohlídka od 14:00

Víkendy a svátky:
1. prohlídka od 10:00
2. prohlídka od 11:30
3. prohlídka od 13:00
4. prohlídka od 15:00
5. prohlídka od 16:30

Mimo tyto časy je při počtu nad 5 osob možná domluva na individuálním termínu.

Vstupné
doba trvání prohlídky cca 60 minut
max. počet osob ve skupině: 25
Dospělé vstupné  180 Kč
Zlevněné vstupné (děti školního věku, studenti a senioři) 90Kč
Rodinné vstupné 450 Kč
ZTP a děti z dětských domovů 30 Kč
Skupinové dospělé vstupné (10 a více osob) 150 Kč
Skupinové zlevněné vstupné 75 Kč
Školní skupiny (18 a více osob) 60 Kč

Nabídka zážitků
Jištěné výstupy na komín
Výstup na ventilační komín patří k dalším neobvyklým zážitkům, které ve Staré čistírně odpadních vod nabízíme.  Výstup lze uskutečnit v jakémkoliv čase, ve dne i v noci. Není vhodné jej realizovat při deštivém počasí a mrazech. Lze objednat buď jako součást prohlídky či samostatně. Na vrcholu komína je možné nechat se vyfotografovat.

Převozníkův prám
V jedné z usazovacích nádrží, které se nacházejí v podzemí Staré čistírny odpadních vod, je instalován Převozníkův prám. Jedná se o plavidlo vážící 1,5 tuny. Plavba je skutečně výjimečným zážitkem a je vhodná pro celou rodinu. V části podlahy jsou umístěna plexi okna, díky kterým můžete vidět během plavby na hladinu pod sebou. Plavbu na prámu je možné přikoupit přímo na místě před začátkem prohlídky.

Hra "Obnova soužití s řekou"
Dětem doporučujeme dobrodružnou a zároveň vzdělávací hru na pozemku historické budovy Staré čistírny odpadních vod. Vydejte se po stopách soužití člověka s Vltavou a krajinou okolí ní. Děti během hry hledají na jednotlivých stanovištích indicie, které jim pomohou najít další stanoviště nebo nápovědu pro zodpovězení otázek. Postupně tak zábavnou formou odkrývají příběh živé krajiny okolo nás. Hra je vhodná pro děti ve věku od 9 do 15 let. Za pomoci rodičů ji zvládnou i mladší děti.

Kontakt:
TOVÁRNA o. p. s., správa industriálních nemovitostí
Papírenská 6, 160 00 Praha 6

+420 777 790 219 (09:00 - 17:00)
prohlidky.info@staracistirna.cz

http://www.stara-cistirna.cz/index.asp

Body zájmu

Tipy na trasy