UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM, PRAHA

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, založené roku 1885, sídlí v novorenesanční budově postavené v letech 1897–1901 podle návrhu architekta Josefa Schulze. Jeho bohaté sbírky zahrnují umělecké řemeslo, užité umění a design od pozdní antiky do současnosti, především evropského původu se zaměřením na české země. Inspirativ...ní prostředí stálé expozice nazvané Příběhy materiálů seznamuje s vývojem užitého umění: skla a keramiky, užité grafiky a fotografie, prací z kovů, dřeva a jinýchmateriálů, šperků, hodin a hodinek, textilu, módy, hraček či nábytku.

Nedílnou součástí UPM je i největší česká odborná knihovna specializovaná na výtvarné umění a příbuzné obory.

Svoje sbírky muzeum prezentuje v pobočkách na zámku v Kamenici nad Lipou a v Muzeu textilu v České Skalici. UPM spravuje také komorní galerii Josefa Sudka na Úvoze poblíž Pražského hradu. Soubory exponátů ze sbírek UPM jsou začleněny doněkolika pražských expozic Národní galerie v Praze. Na zámku v Klášterci nad Ohří je stálá expozice českého porcelánu.

OTEVŘENO
denně kromě pondělí 10–18 hodin

VSTUPNÉ
http://www.upm.cz/index.php?language=cz&page=106

Kontakt
ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1

telefon do recepce: +420 778 543 900
telefon do pokladny +420 775 936 650

info@upm.cz

http://www.upm.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy