Franz Kafka Museum, Praha

Franz Kafka Museum, Praha
Dlouhodobá expozice nabízí pohled do světa slavného pražského rodáka Franze Kafky (1883 - 1924), jedné z nejvýznamnějších postav světové literatury 20. století.

Dlouhodobá výstava „Město K. Franz Kafka a Praha“ byla v Praze otevřena v létě roku 2005. Franz Kafka se narodil v Praze 3. července 1883, zemřel v rakouském sanatoriu v Kierlingu 3. června 1924 a 11. června byl pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích. Výstava vznikla a byla otevřena roku 1999 v Barceloně. V letech 2002 – 2003 proběhla její repríza v The Jewish Museum v New Yorku. V roce 2005 byla instalována v jedinečných prostorách Hergetovy cihelny na malostranském břehu Vltavy v Praze.

Výstava je rozdělena do dvou částí - Existenciální prostor a Imaginární topografie.

Existenciální prostor - V první fázi vstupu do Kafkova světa se setkáváme s tím, co město se spisovatelem dělá, jak tvaruje jeho život, jakou stopu v něm zanechává. Praha na Kafku působí celou svou proměňující silou a uzavírá ho v existenciálním prostoru, do něhož může vstoupit jen tak, že "pohled připoutá k povrchu věci". Praha nutí Kafku k prostorovému zúžení, dávkujíc vytrvale svá tajemství. Praha přináší mýtus, svou temnou magii, nádhernou dekoraci, ale nenávidí to, co je zjevné. A to je právě to, co Kafka zachycuje.

Město se představuje jako matička s drápy, je obdařeno minulostí větší, než je jeho přítomnost, je chráněno svým kouzlem, ale zároveň zvedá obří, neustále hrozící pěst. Deníky a objemná korespondence se členy rodiny, přáteli, snoubenkami a nakladateli jsou dokladem tohoto vlivu. Naším úmyslem je zkoumat toto vše z Kafkova pohledu. Výlučně životopisný nebo pouze chronologický přístup by byl nedostatečný. Je pro nás výzvou v hutnosti zachytit hlavní konflikty v životě Kafky v Praze a nechat se vést pohledem spisovatele samého. Znamená to Kafku doprovázet, když sestupuje do hlubin svého města, přijmout za vlastní vějíř jeho pocitů a vnímání, účastnit se postupujícího deformování časoprostoru, zkrátka přijmout zkušenost, v níž je dovoleno vše až na lhostejnost.

Imaginární topografie - Způsob, jakým Kafka zobrazuje své město, představuje jeden z nejzáhadnějších postupů moderní literatury. Ve svých románech a povídkách Kafka, až na několik výjimek, nepojmenovává místa, která popisuje. Město ustupuje do pozadí, přestává být rozpoznatelné podle svých budov, mostů a památek. A ačkoliv může obyvatel Prahy nebo znalec Kafky nakonec tyto památky poznat, proměnily se v něco jiného.

Často se objevuje snaha doložit, že se kafkovské fikce odehrávají v Praze. Obvykle se předpokládá, že bezejmennou katedrálou, jež se objevuje v Procesu, je chrám sv. Víta; že cesta Josefa K. v poslední kapitole tohoto románu vede ze Starého Města přes Karlův most na vnější okraj Malé Strany; také se říká, že v Ortelu se z Bendemannova okna dá spatřit nábřeží, Vltava a její břeh tak, jak je to vidět z Mikulášské ulice, kde v roce 1912 žila Kafkova rodina. Existují snahy dokázat, že topografie Prahy je přítomna vždy, jenomže není jmenována.

Avšak to není podstatné. Kafka ve svých fikcích postupuje složitějším způsobem: proměňuje Prahu v imaginární topografii, jež přesahuje klamnost realismu. Fantaskní kafkovská architektura sleduje jiné cíle. Podstatná už není určitá kancelář, škola, ústav, univerzita, kostel, vězení nebo zámek, nýbrž to, co tyto stavby vyjevují, když fungují jako topologické metafory nebo alegorická místa. Jaké překvapení nám chystá tato proměněná Praha? Kam až nás může metamorfóza města dovést?

Otevírací doba
denně od 10.00 do 18.00 hod.

Vstupné
200,- Kč dospělý
120,- Kč snížené vstupné pro děti, studenty, seniory a invalidy
540,- Kč rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti)
470,- Kč katalog k výstavě
cena za prohlídku s průvodcem: vstupné + 500,- Kč / skupina (u skupiny do 15 osob) nebo vstupné + 30,- Kč/osoba (u skupiny nad 15 osob)

AKCE pro české školy! - vstupné 30,- Kč / žák + pedagog u skupiny nad 15 osob zdarma!

Kontakt
HERGETOVA CIHELNA
Cihelná 2b
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Kancelář/shop - Tel.: +420 257 535 373
Expozice - Tel. +420 257 535 507

Rezervace (obchod, kancelář): office@kafkamuseum.cz

http://www.kafkamuseum.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy