Infocentrum Špička - Vyšehrad, Praha

Infocentrum Špička - Vyšehrad, Praha
Prostor dnešního infocentra a část průjezdu je vše co se zachovalo z mohutné gotické brány Špička. Byla postavena za vlády Karla IV. kolem roku 1350 jako součást nového opevnění Vyšehradu a jeho neodmyslitelná dominanta. Dvoupatrová brána měla podobu průjezdné pevnosti s ochozem a devíti věžicemi, díky kterým získala své pojmenování. Zbořena byla v osmdesátých letech 18. století, aby uvolnila místo pro rozšíření komunikace.    

Informace, prodej publikací, suvenýrů a malé občerstvení.

Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

Kontakt
tel.: 261 225 304
info@praha-vysehrad.cz

http://www.praha-vysehrad.cz/