Kasematy a Gorlice - Vyšehrad, Praha

Kasematy a Gorlice - Vyšehrad, Praha
Spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu.

Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti v 90. letech 20. století.

Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu:
sousoší sv. Bernard s Madonou od M. V. Jackla (1709)
sousoší sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského od J. B. Kohla (1708)
socha sv. Vojtěcha od F. M. Brokoffa (1709)
socha sv. Anny od M. V. Jackla (1707)
sousoší sv. Ludmily s malým Václavem od M. B. Brauna (1720 – 1724)

V jarních a letních měsících je Gorlice využívána pro netradiční výstavní a divadelní projekty.   

Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

Vstupenky
dospělý 60 Kč
dítě / student / senior 30 Kč
rodina (2 dospělý a 2 děti) 120 Kč
děti do 6 let zdarma

Poslední prohlídka 1 hodinu před zavírací dobou.

skupiny od 10 osob
duben — září
nutné objednat předem na kabelikova@praha-vysehrad.cz

http://www.praha-vysehrad.cz/