Galerie Vyšehrad, Praha

Galerie Vyšehrad, Praha
Budova galerie je pozůstatkem středověké strážní věže, součásti středověkého opevnění. Stojí na skále nad tzv. Libušinou lázní. Podle představ obrozenců, z vrcholku této skály, bájná kněžna Libuše věštila slávu městu Praze.

Galerie se nově zaměřuje na mladé a nejmladší autory, přičemž její prioritní orientace je na malbu, tvorbu obrazu a příbuzná média. Během tří let má koncepce ambici představit významné a zajímavé umělce, jejichž předností je koncentrovaná práce v jednom médiu (s přesahy), přičemž samo toto médium je mnohde aktualizováno a prověřováno různými postupy. Dramaturgii výstav přiravuje kurátor Petr Vaňous.   

Otevřeno denně
leden — březen, listopad — prosinec
9.30 — 17 hodin
duben — říjen
9.30 — 18 hodin

23.12.2017 — 1.3.2018 je galerie zavřená.

Výstavní rok 2018 zahajuje 2. března 2018

Kontakt
kolenova@praha-vysehrad.cz

https://www.facebook.com/vysehradgalerie/
http://www.praha-vysehrad.cz/