Klášter Na Slovanech (Emauzy) Praha

Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Praha
Klášter byl založen 21. listopadu 1347 králem a pozdějším císařem Karlem IV. Jako český král si Karel IV. za patrony klášterního kostela zvolil kromě Panny Marie také české patrony - svaté Vojtěcha a Prokopa. Když zvolil ještě svatého Cyrila, Metoděje a Jeronýma (o němž se tehdy domnívali, že byl slovanského původu), myslel tím nejen na politiku směřující na Východ, ale i na smělé plány, které by mohly vyvrcholit sjednocením církve řecké a římské. Napovídá tomu také to, že do kláštera pozval mnichy z Balkánu, kteří měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve staroslověnském jazyce. Své plány nemohl císař uskutečnit, ale jeho zásluhou stál v Praze benediktinský klášter se slovanskou liturgií. Kostel byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy se četlo evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích (odtud název Emauzy). V současnosti je klášter, jako další benediktinské kláštery v Čechách, součástí Slovanské kongregace sv. Vojtěcha, založené roku 1945.

Prohlídky
Prostory kláštera přístupné návštěvníkům:
Křížová chodba s malířskou výzdobou ze 14. století
Barokní refektář
Císařská kaple (v beuronském stylu)
Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů

Otevírací doba
KVĚTEN - ZÁŘÍ: pondělí - sobota: 11 - 17 hodin
DUBEN, ŘÍJEN: pondělí - pátek: 11 - 17 hodin
LISTOPAD - BŘEZEN: pondělí - pátek: 11 - 14 hodin

Vstupné
Dospělí 60,- Kč
Studenti a senioři 40,- Kč
Rodinné vstupné 120,- Kč
Děti do 6 let, handikepovaní a pedagogický dozor mají vstup zdarma.

Kontakt
Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 - Nové Město

tel: 221 979 228
e-mail: emauzske.opatstvi@tiscali.cz

http://www.emauzy.cz/cz/index.php

Body zájmu

Tipy na trasy