Břevnovský klášter, Praha

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově je nejstarší mužský klášter v českých zemích.

Prohlídky kláštera
Pro návštěvníky je zpřístupněna barokní bazilika sv. Markéty, románská krypta z 11. století a barokní prelatura s Tereziánským sálem. Prohlídková trasa trvá přibližně 90 minut.

Výchozím místem prohlídek je fortna / infocentrum v Klášterní sýpce.

Otevírací doba fortny / infocentra:
pondělí až pátek  8.30–17.30
sobota a neděle   9.00–16.00

Kontakt
Markétská 1/28
169 00 Praha 6-Břevnov

tel.: 220 406 111, e-mail: klaster@brevnov.cz

https://www.brevnov.cz/cs/

Body zájmu

Tipy na trasy