Svatomikulášská městská zvonice, Praha

Svatomikulášská městská zvonice, Praha
Zvonice, která sloužila zároveň i jako požární hláska a sídlo ponocného, byla sice budována spolu s kostelem sv. Mikuláše, ale její větší část byla postavena až po dokončení chrámu.

Stavbu navrhl a postavil významný barokní architekt Kilián lgnác Dienzenhofer. Jeho žák a zeť Carlo Lurago ji pouze doplnil o některé detaily. Věž byla stavebně dokončena již roku 1752, i když oficiálně se datuje ukončení prací až k roku 1755. Dva roky na to byla budova poškozena při pruském obléhání Prahy.

Výška věže je stejná jako výška vedlejší kopule chrámu, ochoz se nachází 65 m vysoko a je přístupný po 215 schodech.

Ačkoli se může na první pohled zdát, že věž náleží ke kostelu sv. Mikuláše, nepatřila nikdy církvi, ale byla vždy součástí obecního majetku Malé Strany.

Od 60. let 20. století se v duchu tehdejšího režimu změnil účel stavby – na pozorovatelnu Státní bezpečnosti, pro sledování západních ambasád sídlících v okolí věže.

Otevírací doba
listopad–únor: 10–18 hod.
březen: 10–20 hod.
duben–září: 10–22 hod.
říjen: 10–20 hod.

Vstupné:
základní 100 Kč
snížené 70 Kč
rodinné 250 Kč
skupinové 80 Kč/osoba

Kontakt:
Malostranské náměstí 556/29
110 00 Praha 1 – Malá Strana

tel. pokladna: +420 725 847 927 vstupenky možno zakoupit pouze v pokladně zvonice

http://www.muzeumprahy.cz/200-svatomikulasska-mestska-zvonice/

Body zájmu

Tipy na trasy