Podskalská celnice na Výtoni, Praha

Muzeum hlavního města Prahy
Podskalská celnice na Výtoni

Budova bývalé celnice na Výtoni, čp. 412 na dnešním Rašínově nábřeží, je vedle kostela sv. Kosmy a Damiána posledním zachovaným zbytkem starobylé rybářské osady Podskalí. Osada Podskalí existovala již od sklonku 12. století a její obyvatelé získali postupně monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo připlavováno po Vltavě.

Výtoň byla starobylá instituce vybírající mýto ze dřeva připlaveného po Vltavě na pražský trh. Jméno vzniklo podle úkonu vytínání určitého množství dřeva ze svázaných vorů. V nejstarší době měla podobu ohrady na dřevo s jednoduchým objektem pro úřad výběrčích. Umístění celnice v dnešním objektu lze sledovat od 16. století. Objekt se stal celnicí, šenkovnou a útulkem pro plavce.

Dnešní budova zůstala na úrovni původní zástavby a nachází se v blízkosti tzv. výtoniště. Je to z větší části roubená, omítnutá, pozdně gotická stavba ze 16. století, ozdobená v 17. století pískovcovým novoměstským znakem.

Otevřeno:
denně kromě pondělí 10–18 hod.

Vstupné:
základní 60 Kč
snížené 30 Kč
držitel Opencard a Lítačky 55 Kč
rodinné 100 Kč

školní skupiny 20 Kč/osoba
pedagogický dozor zdarma

Expozice
Zaniklé Podskalí a život na Vltavě

Kontakt:
Rašínovo nábřeží 412/30
120 00 Praha - Nové Město

tel. informace: +420 224 919 833 rezervace prohlídek tel: +420 224 815 850

http://www.muzeumprahy.cz/podskalska-celnice-na-vytoni/