Údolí Javorky, Lázně Bělohrad

Údolí Javorky, Lázně Bělohrad

Údolí Javorky je přírodní památka ev. č. 1991 severně od města Lázně Bělohrad v okrese Jičín. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou slatinné louky u přirozeného toku Javorky s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Přispěvatelé Wikipedie, „Údolí Javorky,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Adol%C3%AD_Javorky&oldid=15523370 (získáno 18. 01. 2018).

Autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59331160