Kraus Alfred, Starý Hřbitov, Pardubice

Kraus Alfred
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen 7.4.1824 v Pardubicích, zemřel 28.2.1909 ve Vídni. Po absolvování gymnázia studoval na univerzitě v Praze. Po studiích nastoupil vojenskou dráhu. Za svoji činnost obdržel rytířský řád císaře Františka Josefa I. a parmský rytířský kříž. Roku 1882 byl jmenován místodržitelem království Českého. Tento úřad zastával 7 let. Dne 7.9.1889 byl jeho nástupcem jmenován Frant. Ant. Hrabě Thun. Trpěl ledvinovou chorobou, která ho jako starého mládence připravila úplně o zrak.

http://www.pardubickyslavin.cz/