Boukal Ignác, Starý Hřbitov, Pardubice

Boukal Ignác (Hynek)
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen 9.6.1816 v Jičíně , zemřel 30.12.1893. C. k. místodržící rada a okresní hejtman v letech 1870 - 1891. Rytíř řádu Železné koruny  a císaře F. Josefa, v roce 1878 jmenován čestným měšťanem, Pardubic (tedy čestným občanem).

http://www.pardubickyslavin.cz/