Jahn J. V., Starý Hřbitov, Pardubice

Jahn Jiljí Vratislav
Starý Hřbitov, Pardubice


Narozen 22.1.1838 v Pardubicích, zemřel 18.5.1902 v Praze. Narodil se jako syn pardubického zámeckého důchodního Egyda Jahna a jako pravnuk malíře Jana Quirina Jahna. Absolvoval pět let studií chemického inženýrství v Praze. Publikoval v Lumíru a byl ve styku s literární družinou Májovou. Byl i členem redakce Národních listů.

Od roku 1865 byl plných třicet let ředitelem reálky v Pardubicích. Politicky byl činný ve Staročeské straně, v letech 1874-75 byl poslancem zemského sněmu a roku 1885 získal mandát v říšské radě. V roce 1894 odešel do důchodu jako školní rada. Byl autorem učebnic chemie, přispíval do Riegrova slovníku naučného. Patřil také k organizátorům Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895.

Roku 1869 přišel po zeleném zákalu o oko, v roce 1894 odešel na odpočinek do Prahy.

http://www.pardubickyslavin.cz/